Bibliografia

La restauració del Ball parlat de Rodonyà. El ressò popular d’un procés de participació col·lectiva.
PASTOR BATALLA, Isidre (2014)

Restauració Ball Parlat Rodonyà

Ressenya històrica del Ball parlat de Sant Joan de Rodonyà
PASTOR BATALLA, Isidre (2015)

Resenya històrica Ball Parlat Rodonyà

La representació del Ball Parlat de Sant Joan. Un revulsiu per la recuperació de les tradicions populars de Rodonyà PASTOR BATALLA, Isidre (2017)

Ball Parlat com a revulsiu